Oferta dla transportu i spedycji

 • prowadzenie postępowań spornych i windykacyjnych

 • pomoc prawna w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy spedycji lub przewozu i rozwiązywanie sporów z kontrahentami

 • reprezentowanie klientów przed ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkód,

 • dochodzenie odszkodowań związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy przewozu, uszkodzeniem ładunku lub opóźnieniem w dostawie towaru

 • wydawanie opinii i porad prawnych

 • sporządzanie i weryfikacja umów przewozu i spedycji

 • sporządzanie i weryfikacja dokumentów SOP dla branży logistycznej

 • udzielanie informacji prawnych związanych z nowymi przepisami dla branży transportowej w Polsce i za granicą

 • doradztwo i obsługa spraw pracowniczych

 • bieżące doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oferta dla producentów i logistyki

  • sporządzanie i weryfikacja umów magazynowania (składu)

  • prowadzenie audytów łańcuchów dostaw

  • wsparcie w przypadku sporów z kontrahentami

  • sporządzanie i weryfikacja SOP (standard operating procedure), instrukcji oraz innej dokumentacji przewozowej

  • weryfikacja umów handlowych pod kątem zabezpieczenia interesu prawnego firmy w łańcuchach dostaw

  • prowadzenie postępowań reklamacyjnych w związku ze szkodami w transporcie i likwidacja szkód przed ubezpieczycielami

  • pomoc w przeprowadzaniu przetargów w celu wyboru przewoźnika

  • doradztwo i obsługa spraw pracowniczych

  • bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

  • prowadzenie na etapie przedsądowym i sądowym postępowań spornych dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej

  • rejestracja znaków towarowych

  • prowadzenie spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych w środkach masowego przekazu

  • sporządzanie i weryfikacja umów z zakresu IT, prawa autorskiego i świadczenia usług drogą elektroniczną

  • przygotowywanie projektów polityk i regulaminów e-usług,

  • wsparcie w zakresie

  • pomoc prawna w zastrzeganiu znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów w Polsce i za granicą,

  • prowadzenie spraw rejestrowych, sporządzanie pism urzędowych

  • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych w projektach IT

ZAKŁADANIE SPÓŁEK I OBSŁUGA KORPORACYJNA

  • doradztwo z zakresu wyboru formy działalności gospodarczej

  • zakładanie i likwidacja spółek

  • przekształcanie, łączenie i podział spółek

  • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej (umów, protokołów, uchwał itd.)

  • sporządzanie umów handlowych, regulaminów, opinii, informacji i pism

  • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce i za granicą

  • obsługa z zakresu prawa pracy

POMOC PRAWNA ZA GRANICĄ

  • reprezentowanie w postępowaniach spornych za granicą

  • prowadzenie postępowań windykacyjnych przeciwko zagranicznym dłużnikom

  • pomoc w zakresie prowadzenia spraw karnych

  • obsługa międzynarodowych spraw administracyjnych

  • doradztwo w zakresie mandatów i kar administracyjnych oraz sporządzanie odwołań,

  • usługi przedstawicielstwa i rejestracja oddelegowania kierowców w państwach UE (Francja, Niemcy, Holandia itd.),

  • odwołania od mandatów nałożonych przez Border Force,

  • pomoc w uzyskaniu akredytacji Border Force,

  • pomoc w rejestracji pojazdów w strefach Low Emission Zone i Ultra Low Emission Zone w Londynie oraz zakup certyfikatów ekologicznych Crit’Air we Francji,

  • odwołania od mandatów nałożonych przez Transport for London za wjazd do stref Low Emission Zone i Ultra Low Emission Zone w Londynie

SZKOLENIA I AUDYTY

  • szkolenie przygotowujące do Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,

  • rozpoczęcie działalności transportowej - jak uzyskać odpowiednią licencję

  • niebezpieczne klauzule w zleceniach transportowych i spedycyjnych

  • reklamacje i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w transporcie drogowym,

  • obowiązki nadawcy i odbiorcy towaru, spedytora i przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym

  • najważniejsze informacje dotyczące windykacji przedsądowej i sądowej w transporcie drogowym

  • spełnianie norm związanych z emisją spalin. Strefy ekologiczne w Unii Europejskiej,

  • Border Force - szkolenie przygotowujące do akredytacji Border Force

  • płace minimalne i delegowanie w Europie Zachodniej - najważniejsze wymagania

  • wymagania dotyczące przewozu odpadów na terenie Unii Europejskiej

  • najważniejsze informacje o Pakiecie Mobilności

  • proces zatrudniania kierowców ze Wschodu - wymogi prawne