dane kontaktowe

Translawyers Sławińska-Ziaja i Wspólnicy sp. k. a.
adres: Biurowiec Black&White, ul. Mokronoska 2/307, 52-407 Wrocław
telefon:  +48 509 894 573
e-mail:  

KRS:
NIP: 
REGON: 

Kapitał zakładowy: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Bank: 
Numer rachunku bankowego (IBAN):   SWIFT:  BIC: 

Formularz kontaktowy